Hvis du pludselig mangler strøm, kan du med fordel gennemgå listen herunder, inden du ringer til os:


Hvis du mangler strøm i hele installationen 

Hør om naboen har strøm, og tjek om der er lys i gadelygterne, alternativ kan du se om din elmåler er gået ud.
Hvis dette er tilfældet, mangler der strøm i et større område, og det vil komme igen automatisk

Hvis der er gang i din elmåler, men ingen strøm, kan du kontrollere om din fejlstrømsafbryder (HFI/HPFI) er slået fra.

Hvis relæet er slået fra, kan du forsøge at tænde det. Hvis det slår fra igen, så prøv at slukke for alle sikringer (automatiske eller smeltesikringer).

Tænd dernæst én sikringsgruppe ad gangen. Når relæet slår fra, har du fundet den gruppe der er fejl på.
Du kan nu tænde for alle andre grupper.

Hvis du kun mangler strøm i dele af huset:

Sluk for alt lys og fjern alle brugsgenstande fra stikkontakterne, de steder i huset, der er ramt af strømsvigt.
Udskift sikringen og tænd for gruppeafbryderen igen.

Hvis sikringen ikke springer, når du tænder, kan du tilslutte og tænde én ting af gangen.

Hvis sikringen springer, når du tænder for en bestemt brugsgenstand, har du med stor sandsynlighed fundet fejlkilden. Brugsgenstanden kan være defekt.

Hvis der mangler strøm i dele af huset og alle sikringer og fejlstrømafbryder (HFI/HPFI) er ok, kan du undersøge om du har alle 3 faser (L1, L2, L3) ind i huset. Det gør du ved at se på din elmåler.
Hvis en af faserne mangler kan du ringe til os, så kommer vi ud og måler om det er en sikring ude ved vejen der skal skiftes

Husk du kan altid ringe til os, så kan vi komme og udbedre fejlen med det samme, eller den efterfølgende morgen